Proiectul a fost criticat anterior de experţii Centrului de Analiză şi Prevenire a Corupţiere care spun că acesta este plin de lacune şi a fost elaborat pentru a asigura confortul social al angajaţilor instituţiei. 

Potrivit documentului, Serviciul Vamal este autoritate administrativă din subordinea Ministerului Finanţelor, care include aparatul central, birourile vamale şi posturile vamale. „Serviciul Vamal are misiunea de a asigura securitatea economică a statului prin colectarea eficientă a taxelor şi impozitelor, combaterea încălcărilor vamale, totodată facilitând comerţul internaţional şi protejând societatea precum şi aplicând uniform şi imparţial legislaţia vamală”, se spune în nota informativă a proiectului.

La capitolul privind gradele în Serviciul Vamal, sunt excluse cele de plutonier, plutonier major şi sublocotenent, astfel colaboratorii vamali începători vor deveni din start locotenenţi.

Proiectul prevede majorarea indemnizaţiei unice pentru vechime în muncă în organele de drept, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, a compensaţiei lunare în caz de invaliditate a colaboratorului vamal survenită în exerciţiul funcţiunii sau în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor de serviciu, etc. Experţii spun că astfel nu sunt respectate principiile egalităţii şi unicităţii statuate în Legea privind sistemul public de asigurări sociale.

Astfel, pentru vechime în muncă de peste 5 ani, indemnizaţie este de trei salarii medii lunare; pentru 10 ani - cinci salarii, pentru 15 ani – zece salarii, pentru 20 de ani – 15 salarii.

Legea conţine un articol separat privind „stimularea colaboratorului vamal”, care prevede că „pentru îndeplinirea conştiincioasă a serviciului, colaboratorul vamal poate fi stimulat, inclusiv printr-un „cadou de preţ”, fără să fie indicată valoarea maximă a acestuia/

Colaboratorii vamali vor mai beneficia de asistenţă medicală şi tratament medical ambulatoriu şi staţionar din contul bugetului de stat, bilete de tratament balneo-sanatorial, etc.

Pentru a deveni lege, proiectul de lege urmează să fie votat şi în lectura a doua.