Astfel, Agenţia va obţine statut de autoritate administrativă centrală din subordinea Guvernului. După votarea proiectului, toate ministerele şi alte autorităţi administrative centrale din subordinea Guvernului vor transmite Agenţiei Proprietăţii Publice, în termen de şase luni, întreprinderile de stat în care acestea exercită funcţia de fondator. 

Potrivit proiectului, Agenţia Proprietăţii Publice va avea un director general, doi directori generali adjuncţi şi un efectiv-limită de 52 de angajaţi. 

Agenţia va avea următoarele funcţii: administrarea bunurilor proprietate publică a statului, deetatizarea proprietăţii publice a statului, activităţi postprivatizare, parteneriate publice-private, evidenţa patrimoniului public, asigurarea respectării drepturilor şi intereselor patrimoniale ale statului.

Pentru implementarea legii se estimează cheltuieli bugetare de circa 1,1 mililoane de lei pe an şi, respectiv, de circa 160 de mii de în anul 2017.