Turcia vrea să anuleze regimul liberalizat pentru transportatorii de mărfuri din Moldova

Turcia vrea să anuleze regimul liberalizat pentru transportatorii de mărfuri din Moldova
Sursa: www.mold-street.com Foto: jurnal.md 09.01.2017 09:17
O situaţie confuză s-a creat în relaţiile comerciale dintre Moldova şi Turcia. Astfel, la doar 10 zile de la intrarea în vigoare a Acordului de Liber Schimb dintre cele două state, autorităţile de la Ankara au decis anularea regimului liberalizat la transportul rutier de mărfuri pentru Moldova, scrie mold-street.com.

Agenţia Naţională Transport Auto (ANTA) anunţă că Ministerul Transporturilor, Afacerilor Maritime şi Comunicaţiilor al Republicii Turcia a decis introducerea din 2017 a autorizării transportului de mărfuri în regim bilateral şi tranzit.

Problema va fi discutată în februarie la Chişinău

„Prin demersul Ministerului Transporturilor, Afacerilor Maritime şi Comunicaţiilor al Republicii Turcia din 10 noiembrie 2016, partea turcă a propus introducerea în 2017 a sistemului de autorizaţii pentru transportul bilateral şi tranzit de mărfuri, precum şi a transmis unilateral 500 autorizaţii bilateral/tranzit", se arată într-un comunicat al ANTA.

Ulterior, în rezultatul negocierilor cu partea turcă, a fost obţinută menţinerea regimului liberalizat pentru transportul bilateral/tranzit de mărfuri şi discutarea subiectului dat în cadrul şedinţei Comisiei Mixte moldo-turce în domeniul transportului rutier internaţional, care urmează să fie desfăşurată în februarie 2017, la Chişinău.

Potrivit Agenţiei, relaţiile bilaterale în domeniul transportului rutier internaţional de pasageri şi mărfuri între Republica Moldova şi Republica Turcia sunt stabilite în baza Acordului interguvernamental, semnat la 03 mai 1994, la Chişinău, care prevede că transportul de mărfuri în regim bilateral, tranzit şi în/din ţări terţe se efectuează în bază de autorizaţii.

În acelaşi timp, pentru a dezvolta relaţiile comerciale şi facilita transportarea mărfurilor, „în cadrul şedinţelor Comisiei Mixte moldo-turce în domeniul transportului rutier internaţional, care s-au desfăşurat în anii 2002 şi 2003, părţile au stabilit liberalizarea transportului rutier de mărfuri între Republica Moldova şi Republica Turcia, precum şi în tranzit pe teritoriile lor", susţine ANTA.

Transportatorii din Moldova sunt de vină?

ANTA nu specifică din care motive Turcia a iniţiat astfel de acţiuni, dar anterior atenţiona operatorii de transport despre intensificarea controalelor efectuate de către autorităţile din Turcia şi insista asupra „necesităţii respectării prevederilor Acordului bilateral interguvernamental, Protocoalelor Comisiilor Mixte şi reglementărilor internaţionale, în special, în partea ce ţine de completarea documentelor de transport". 

„În cadrul şedinţei Comisiei Mixte moldo-turce în domeniul transportului auto internaţional din 11 noiembrie 2015, partea turcă a subliniat că autorităţile de control stabilesc tipul transportării (bilateral, tranzit sau ţară terţă) nu doar în baza datelor cuprinse în Carnetul TIR şi scrisoarea de trăsură (CMR), dar şi în factura de plată (invoice) şi declaraţia de export", preciza ANTA.

De vină pentru situaţia creată pare să fie partea moldovenească. Astfel, încă în noiembrie 2015, în cadrul şedinţei Comisiei mixte moldo-turce, partea turcă a informat partea moldovenească despre utilizarea necorespunzătoare a permiselor de către transportatorii moldoveni.

Mai mult! S-a anunţat că operatorii din Moldova utilizează permise false la transportarea de mărfuri. În consecinţă, autorităţile turce au cerut părţii moldoveneşti adoptarea de măsuri pentru a preveni astfel de cazuri. Peste un an de zile situaţia nu s-a schimbat şi, respectiv, Turcia a decis să anuleze regimul liberalizat la transportul rutier de mărfuri.

Acord de liber schimb cu Turcia

Amintim că pe 1 noiembrie 2016 a intrat în vigoare Acordul de comerţ liber dintre Republica Moldova şi Turcia, care are drept scop promovarea comerţului reciproc, dezvoltarea relaţiilor economice dintre ţări, precum şi crearea condiţiilor pentru continuarea atragerii investiţiilor, în special, pentru dezvoltarea investiţiilor mixte în cele două state.

Conform prevederilor Acordului, Republica Moldova şi Turcia vor elimina 99,5% şi, respectiv, 100% din taxele cu valoare comercială. Acordul presupune o liberalizare graduală pentru cele mai sensibile sectoare ale economiei, totodată punând la dispoziţie şi un şir de instrumente de protecţie comercială în conformitate cu practicile internaţionale.

Începând cu data de 1 noiembrie 2016, toate taxele vamale de import, precum şi orice taxe cu efect echivalent aplicate produselor industriale, vor fi anulate, cu excepţia unor mărfuri industriale originare din Turcia, precum încălţăminte, mobilier, produse din plastic etc., pentru care Republica Moldova a solicitat instituirea unor perioade de tranziţie de la 3 până la 5 ani.

Acordul de comerţ liber dintre Republica Moldova şi Turcia a fost semnat la 11 septembrie 2014, la Chişinău, şi intră în vigoare după ratificarea lui de ambele state.

Ştiri similare

Ştiri NON-STOP