Astfel, cuantumul indemnizaţiei unice la naşterea copilului se va aproba anual de Guvern, conform datelor Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei care a stabilit pentru anul viitor 5300 de lei. Totodată, persoanelor neasigurate li se va acorda 2 ani indemnizaţie pentru îngrijirea copilului, comparativ cu 1,5 ani în prezent.

Pentru prima dată, se instituie indemnizaţia lunară de suport pentru creşterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină. Aceasta va constitui 50 % din mărimea indemnizaţiei lunare prevăzută pentru persoanele neasigurate şi se va stabili pentru fiecare copil suplimentar.

La fel, se va plăti indemnizaţie lunară pentru întreţinerea copilului aflat sub tutelă/curatelă, pentru copiii rămaşi fără ocrotire părintească permanentă şi temporară, precum şi pentru copiii adoptaţi. Tinerii care la împlinirea vârstei de 18 ani, deţin statutul de copil rămas fără ocrotire părintească şi îşi continuă studiile vor primi indemnizaţie pentru continuarea studiilor.
 
Cuantumul tuturor prestaţiilor sociale pentru copii vor fi stabilite, anual, de către Guvern.