Ion Sturza: Asistăm la o „MEGA AFERĂ” în sistemul bancar din RM!

Ion Sturza: Asistăm la o „MEGA AFERĂ” în sistemul bancar din RM!
Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 02.02.2015 10:00
Fostul premier al RM, Ion Sturza, dă alarma. În sistemul bancar din RM au loc lucruri şi tranzacţii dubioase, sub umbrela Băncii Naţionale. „Hoţia şi incompetenţa ne costă miliarde de dolari”, se revoltă fostul prim-ministru, care a venit cu informaţii importante în urma unei analize a statisticilor Băncii Naţionale.

„Se pare că asistăm la o nouă MEGAAFERĂ în sistemul bancar, ghidată de BNM. Mi-am promis să nu mai comentez cele întâmplate în Moldova, mai ales după portretul-robot pe care mi l-au făcut politicienii noştri: „svobodnîi hudojnik”; ezitantul veşnic şi prinţişorul venit de la Bucureşti. Apropo, nu mă supăr. Sunt cele mai blânde calificative atribuite de politicienii moldoveni. Dar ceea ce vreau să vă împărtăşesc în continuare a întrecut orice limite. (...) Ultimul comunicat al BNM indică faptul ca s-au speriat sau cineva (FMI?) le-a dat un şut la locul moale. Dar e târziu: hoţia şi incompetenţa ne costă miliarde de dolari!”, afirmă Sturza.

Fostul premier afirmă că a rămas şocat după ce a analizat ultimele date publicate pe site-ul băncii centrale.

„Rulajul total de valută tranzacţionată contra MDL, în decembrie 2014, a însumat 4,17 miliarde de dolari (!). De 2,3 ori mai mult decât în octombrie. Prin virament acesta a fost de 4,1 ori mai mare. 80% dintre operaţiuni s-au efectuat în euro, când necesitatea reală este de câteva ori mai mică. În numerar tranzacţiile au scăzut cu 10%, lucru care denotă un comportament decent al persoanelor fizice. Acest rulaj a fost făcut în luna care a precedat instituirea administraţiei speciale la Băncii de Economii. De unde vine această ofertă enormă de MDL pusă la dispoziţia unor bănci alese pe sprânceană (matrioşka lui Shor - BEM, Banca Socială, Unibank), în timp ce oferta de credit a scăzut, depozitele au stagnat?!”, a accentuat Ion Sturza.

Mai mult, omul de afaceri afirmă că Banca Naţională a încercat în mod artificial să acopere gaura creată în sistemul bancar, printr-o emisie de 21 de miliarde de lei de lei, ceea ce reprezintă 25% din Produsul Intern Brut. Din cauza acţiunilor responsabililor de la banca centrală, ne aşteaptă o creştere drastică a inflaţiei, estimează Sturza.

O cvasi-emisie neacoperită de economia reală. Mai mult chiar, în decembrie 2014, BNM a efectuat tranzacţii vânzare cu echivalentul a 377,7 milioane de dolari. Cui? Băncii de Economii şi Băncii Sociale, inclusiv pentru a închide operaţiuni sfot de 167,2 milioane de dolari, încheiate în lunile precedente. Închei aici:
1. BNM a făcut o emisie de 21 de miliarde de lei (25% din PIB), emisie neacoperită, astupând astfel artificial gaura creată în sistemul bancar.
2. Cursul leului s-a dus în c…r. Inflaţia va creşte exponenţial. Rezervele valutare – reduse cu 900 de milioane(!) USD.
3. Au mai furat X milioane, dar contează la miliarde?!
”, conchide Ion Sturza.

Precizăm că şi fostul ministru al Finanţelor, Veaceslav Negruţa, a declarat, la Cabinetul din Umbră de la Jurnal TV, că actualul curs al leului reprezintă efectul implicit al situaţiei de la Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank. „Cele trei bănci care acum, pe de o parte, sunt luate în administrare specială, pe de altă parte, sunt bănci în care sunt pompaţi bani mulţi din rezervele Băncii Naţionale. Ulterior, dacă se va ajunge să fie preluată toată această datorie asupra statului, asupra bugetului, toţi noi, contribuabilii, vom suporta aceste consecinţe. Iar efectul este, în zilele acestea, asupra cotaţiei cursului”, a menţionat Negruţa.

Varianta în limba engleză poate fi accesată aici.

Ion Sturza: We are witnessing a “MEGA-FRAUD” in the banking system

The former Prime Minister of Republic of Moldova, Ion Sturza, is sounding the alarm. The banking system of Republic of Moldova is affected by suspicious issues and transactions, under the umbrella of the National Bank. “Robberies and incompetence is costing us billions of US dollars”, is revolting the former Prime Minister, which came with important information, as a result of an analysis of National Bank statistics.

“It seem that we are witnessing a MEGA FRAUD in the banking system, guided by the National Bank of Moldova. I promised myself to stop commenting on what is happening in Moldova, especially after our politicians made my description: “freelancer”; the eternal hesitant and the little price that came from Bucharest. By the way, I do not mind this description. These are very mild words coming from mouths of Moldovan politicians. But what I want to share with you now went beyond any limits of reasonability. (...) The last press release of the National Bank of Moldova shows that they got scared or may be someone (may be IMF?) kicked them hard. But it is too late: robberies and incompetence are costing us billions of US dollars!”, states Sturza.

The former Prime Minister states that he was shocked after he analysed the last data published on the website of the central bank.

“The total flow of transacted currency versus Moldovan lei, in December 2014, amounted to 4.17 billion of US dollars (!). This is 2.3 times more than in October. The same operations made by bank transfers was 4.1 larger. 80 % of all operations were made in Euro, when the actual necessity is many times less. Cash transactions dropped by 10%, a thing that shows a decent behaviour of individuals. This flow was organised in the month before the moment when the special administration was imposed on “Banca de Economii”. Where this enormous supply of Moldovan lei for these specially selected banks (the “Russian dolls” owned by Shor – “Banca de Economii”, “Banca Sociala”, “Unibank”) came from, while the supply of credits, savings was stable?!”, underlined Ion Sturza.

Furthermore, the businessman considers that the National Bank tried to cover up artificially the hole that emerged in the banking system, by a issuance of 21 billion Moldovan lei, which represents 25% of the Gross Domestic Product of the country. Because of the actions of the people in charge from the central bank, we should brace ourselves for an enormous rate of inflation, estimates Sturza.

“A quasi issuance without coverage from the economy. Furthermore, in December 2014, the National Bank of Moldova was involved in transactions of sales of currency amounting to 377.7 million US dollars. To whom? “Banca de Economii” and “Banca Sociala”, including in order to close operations in amount of 167.2 million US dollars, which were transacted in previous months. I would like to conclude by the following:

1. The National Bank of Moldova issued 21 billion Moldovan lei (25% of GDP), an uncovered issuance, covering up artificially the hole that emerged in the banking system.

2. The Moldovan leu exchange rate collapsed. Inflation will increase dramatically. The currency reserves were reduced by 900 million (!) US dollars.

3. As well they have stolen an amount of X millions, but do they count when we deal in billions?!”, concludes Ion Sturza. 
 
I would like to specify that the former Minister of Finance, Veaceslav Negruta, stated during a TV show – “Cabinetul din Umbra” on “Jurnal TV” station that the current path of the Moldovan leu rpresents the indirect effect of the situation around “Banca de Economii”, “Banca Sociala” and “Unibank”. “These three banks that now, from one angle are under special administration and from another angle are banks that received enormous amounts of money from the National Bank reserves, have a strong influence. Previously, if all of this debt will be taken over by the state, by the state budget, than all of us, the taxpayers will suffer the consequences of these illegalities. And the effect is, at this moment, the drop of the exchange rate”, mentioned Negruta.

Ştiri similare

Ştiri NON-STOP