Comitetul Interguvernamental UNESCO pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial a votat înscrierea pe Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii a dosarului multinaţional „Practicile culturale asociate zilei de 1 Martie” – dosar comun al Republicii Moldova, României, Bulgariei şi FYROM (Macedonia).
 
La lucrările Comitetului ce are loc în Republica Coreea, în perioada 4-8 decembrie 2017, Republica Moldova este reprezentată de Secretarul de Stat al Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, Andrei Chistol.
 
În alocuţiunea sa, secretarul de stat a evidenţiat valoarea de simbol a Mărţişorului, comună pentru Republica Moldova, România, Bulgaria şi FYROM (Macedonia), simbol care de-a lungul secolelor a reuşit să transmită un mesaj puternic de speranţă şi renaştere.

De asemenea, Andrei Chistol şi-a exprimat încrederea că, alături de colindatul de ceată bărbătească şi de tehnica ţesutului de scoarţe, recent incluse pe lista UNESCO, sărbătoarea Mărţişorului va reprezenta un element esenţial în promovarea şi salvgardarea patrimoniului cultural naţional, atât la nivel local, cât şi internaţional.
 
În afară de „Practicile culturale asociate zilei de 1 Martie”, Republica Moldova se poate mândri cu introducerea a altor 2 elemente: „Colindatul de ceată bărbătească în România şi Republica Moldova“ (2013) şi „Tehnicile tradiţionale de realizare a scoarţei în România şi Republica Moldova” (2016).